dermalogica
純淨抗痘護理─面疱終結者

 有抗菌及去除阻塞毛孔的油脂,含獨特的皮膚回應
 複合精華(Skin Response Complex)能有效地舒
 緩受刺激的皮膚及改善皮膚癒合功能。 

 

純淨抗痘護理

        適用對象─臉部長青春痘、面疱者。
        
        療程特色──面疱的終結者,純淨抗痘護理將集中深層清潔妳的皮膚,並作徹底的清粉刺。

        療程時間─ 90分鐘

        體驗特價─ NT 1398 元